عضویت          ورود

خلاصه جلد دوم کتاب مدیریت مالی نوین fundamentals of corporate finance
  [۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۲۰ و ۰۵ دقیقه]

بازدید ها: مرتبه
نویسنده:

این مطالب خلاصه ای از کتاب fundamejtals of corporate finance است که توسط آقای مجتبی شوری خلاصه شده و توسط انتشارات سمت منتشر گردیده است


کلمات کلیدی: خلاصه، مدیریت مالی نوین، جلد 2 ، مجتبی شوری، fundamentals of corporate finance


[نظرات ۲]