عضویت          ورود

دسترسی سریع
 

 
مهمترین مطالب

این مطالب خلاصه ای از کتاب fundamejtals of corporate finance است که توسط آقای مجتبی شوری خلاصه شده و توسط انتشارات سمت منتشر گردیده است

فعلا تنها فصول 1 2 3 4 خلاصه شده است. برای ارسال نظرات از بخش نظرات...


وب سایت جدید در حال آماده سازی است. امیدواریم از مشکلات به وجود آمده آزرده نشده باشید. سایت جدید با طراحی جدید و امکانات مناسب طی روزهای آتی به صورت کامل به بهره برداری خواهد رسید. امیدواریم افتتاح این پایگاه...


خلاصه کتاب مدیریت مالی نوین و fundamentals of corporate finacne

نطرات خود را با استفاده از بخش نظرات ارسال نمایید

با تشکر

...